dc-summit.info

история - политика - экономика

Воскресенье, 27 Сентября 2020

Последнее обновление в09:39:25

Вы здесь: Темы Национальная идентичность Роль фактору цивілізаційної приналежності у реалізації державної стратегії євроінтеграції України та в оцінці альтернативних проектів (Частина 2)

Роль фактору цивілізаційної приналежності у реалізації державної стратегії євроінтеграції України та в оцінці альтернативних проектів (Частина 2)

Доктор филологических наук, Рудяков П.М.

На відміну від ситуації на європейському напрямку українського державного розвитку на альтернативному - євразійському - "маршруті" фактор цивілізаційної приналежності працює, якщо не безпосередньо на зближення України і Росії, то вже точно на обґрунтування та затвердження ідеї такого зближення як безумовно позитивного алгоритму розвитку.

Більшість з відомих класифікацій цивілізаційних комплексів беззастережно відносять Україну і Росію, росіян та українців до одного - східнослов'янського православного - типу цивілізації, і для цього, поза всяким сумнівом, існує досить вагомі підстави.

Всі обґрунтування виведення протилежного змісту більше нагадують спроби довести те, що доведенню не підлягає, ніж переконують у їх істинності, наукової чистоті та незаангажованості.

Основи російсько-української цивілізаційної єдності були закладені ще в далекому протослов'янському дохристиянському минулому, а остаточно оформилися після прийняття християнства, в результаті цього кроку, а також пов'язаних з ним і безпосередньо обумовлених ним подій та процесів у період Х-ХІІІ ст. Потужним дієвим стимулом закріплення такої близькості слід вважати багатовікову плідну традицію спільної державності, розпочату з Київської Русі і продовжену вже в змінених історичних умовах і в новому етнонаціональному контексті в Русі Московській і Російської імперії, а потім і в СРСР.

В останні роки цивілізаційна приналежність українців і росіян не змінилася і не могла змінитися, скільки би спекуляцій не прозвучало з цього приводу. Нація, в принципі, здатна волею частини еліти змінити вектор свого цивілізаційного розвитку. Така зміна, проте, являє собою серйозний виклик національній ідентичності (а разом з нею і - національної безпеки) володіючи реальним ресурсом для того, щоб спровокувати втрату цієї ідентичності.

Набувають останнім часом все більшу популярність в Україні пошуки нової української ідентичності, кардинально відмінною від російської і максимально наближеної до європейської, - не виглядають ані достатньо обґрунтованими, ані перспективними з точки зору досягнення тих прагматичних цілей, якими вони, власне, обумовлені.

Підштовхування українців до цивілізаційного дистанціювання від Росії не супроводжується, на жаль, реальними пропозиціями хоча б більш-менш прийнятною для них самих альтернативи.

Якщо спробувати відкласти в бік ту декларативно-пропагандистську мішуру, якою часто супроводжується обговорення даної проблеми, то доведеться визнати, що Україні де-факто пропонується формат свого роду цивілізаційної "сірої" зони: ні там, ні тут. Для Заходу з точки зору геополітичних і ряду інших мотивів важливо, щоб Україна не була з Росією, але аж ніяк не обов'язково звільняти для неї її "законне", вистраждане історичним досвідом місце поряд з іншими - справжніми з точки зору цивілізаційної приналежності - європейцями.

Якби існував закон поєднання векторів розвитку (маються на увазі вектора геополітичний і цивілізаційний), то його головний сенс міг би бути виражений формулою, що має всі ознаки аксіоми: для будь-якого із суб'єктів міжнародних відносин корисно і бажане збіг двох цих векторів. Розбіжність, навіть часткова, векторів породжує серйозні проблеми. Прямо протилежна їх спрямованість - згубна.

Для України, яка переживає непростий трансформаційний етап, дія цього закону мала б відверто негативний ефект. Фактори геополітичної доцільності і цивілізаційної приналежності "працюють" сьогодні проти неї. Два без перебільшення найважливіших параметри, що визначають зміст "проекту" утвердження національної державності, залишаються неузгодженими. Кожен з них "тягне" на свій бік, сповільнюючи процес геополітичного та цивілізаційного самовизначення. У результаті цього створюються умови для консервації характерної для Києва після 1991 р. ситуації тупцювання на місці без прийняття остаточного рішення щодо визначення свого місця в глобальному світі, заснованому на так званому "новому світовому порядку".

Причини такого стану справ слід шукати швидше поза Україною, ніж у ній самій. Внутрішньоукраїнські "гравці" в більшості випадків виступають у ролі всього лише більш-менш кваліфікованих і національно свідомих провідників імпульсів, що надходять з-за меж країни.

За роки незалежності Україні, незважаючи на всі внутрішні труднощі і проблеми, пов'язані із зовнішніми факторами, все-таки вдалося зробити, принаймні, один дуже, з моєї точки зору, важливий крок, спрямований на визначення стратегічного напрямку подальшого шляху розвитку. Йдеться про вироблення державної стратегії європейської інтеграції та досягнення фактичного консенсусу з цього питання усіма провідними політичними силами та значною частиною українського суспільства.

Євроінтеграція для України передбачає саме цивілізаційний вибір, а вже потім все інше: економіка, політика, соціальна і гуманітарна сфери, верховенство права, недоторканність приватної власності, свобода слова і т.п. При цьому вкрай важливим питанням залишається питання "ціни" євроінтеграції в її українському варіанті. Цивілізаційний вибір для України з її одвічним периферійно-прикордонним розташуванням в зоні традиційного контакту і конфлікту між відразу кількома потужними цивілізаційними масивами несе в собі, крім потенційного позитиву в середньо-і довгостроковій перспективі, серйозні виклики і загрози в перспективі короткостроковій. Рішуча орієнтація виключно на Європу, супроводжувана до того ж відмовою від багатьох ідеологічних, морально-етичних і навіть суто побутових звичок, які впродовж тривалого історичного розвитку набули характеру як громадських, так і особистісних стереотипів, може за певних умов виявитися руйнівною для української нації і її ментальності або, принаймні, для частини цієї нації в особі старшого і середнього поколінь.

У контексті розширення ЄС і посилення євроінтеграційних устремлінь України принципово важливою слід, як видається, вважати регіональну складову і, зокрема, вельми показовий з точки зору цієї складової "трикутник" українсько-російсько-польських взаємин. Загальна ситуація в світі, в Європі, в її центральній і східній частинах складається таким чином, що перш ніж визначитися зі своєю ідентичністю в більш широких за своїм масштабом межах європейського континентального простору, кожному з претендентів на місце в об'єднаній Європі - у тому числі і Києву - доводиться визначатися в просторі регіональному.

Існує, як відомо, точка зору, відповідно до якої на початку 90-х років ХХ ст., відразу після розпаду СРСР, до складу якого вона входила, Україна мала, принаймні, теоретично, шанс "зачепитися" за регіон Центральної Європи і піти далі разом з Польщею, Чехією, Словаччиною, Угорщиною на правах рівноправного учасника всіх процесів, включаючи євроінтеграційний. Це означає, що Україна вже сьогодні могла б бути членом ЄС, так само, як стали ними країни Вишеградської групи.

Нині ситуація змінилася: Україна залишається країною зі значним за європейськими мірками потенціалом, тим не менше цей потенціал не реалізується належним чином, що відповідає прийнятим у Європі уявленням. Крім того, міжнародна репутація України до цих пір включає в себе елемент "пострадянська" і - що не менш важливо - в якійсь мірі "проросійська", тобто, що орієнтується (або принаймні "озирається") на Росію і зв'язує своє майбутнє з політичними та економічними проектами, ініційованими Москвою.

У новій ситуації, що складається внаслідок зрушень глобального характеру і змісту, а також в результаті розширення Європейського Союзу, вибір регіональної приналежності для Києва полягає сьогодні у визначенні свого місця і своєї ролі в "трикутнику" Польща - Україна - Росія. При цьому за Польщею стоїть Європа, за Росією - Євразія.

Польська складова згаданого "трикутника" містить у собі ще один важливий елемент - євроатлантичний: Польща по відношенню до України виступає нині, і, судячи з усього, буде виступати в майбутньому не лише як "адвокат" в Євросоюзі, а й як "уповноважений" США і НАТО.

Російська складова, у свою чергу, теж багатовимірна. Росія, так само, як і Польща, змінюється сама і змінює свою роль у світі нових реалій і можливостей. Не слід виключати того, що в певному сенсі буде відбуватися зближення Росії і Європи, але - тільки в певному сенсі. На рівні сутнісних особливостей та принципів Росія і Європа представляють собою два принципово різних світи, два різних цивілізаційних комплекси, які можуть взаємодіяти один з іншим, але не будуть від цього ставати ідентичними.

Вибір для України ускладнюється тим, що вона в будь-якому випадку і за будь-яких обставин приречена залишатися в рамках українсько-польсько-російського "трикутника" не рівноправним партнером, а партнером, якого кудись "ведуть" чи навіть "тягнуть". У таких умовах вибір напрямку, орієнтирів, мети руху набуває ще більш важливого значення і, крім усього іншого, передбачає, по-перше, участь не тільки державних структур, а й інститутів громадянського суспільства, і по-друге, неодмінну консолідацію всіх або хоча б переважної більшості політичних партій і фінансово-економічних груп.