dc-summit.info

история - политика - экономика

Суббота, 29 Февраля 2020

Последнее обновление в09:39:25

Вы здесь: Темы История Українці: народ і його земля. Україна під Радами. Частина 7

Українці: народ і його земля. Україна під Радами. Частина 7

Рубрику веде член-кореспондент НАН України О.Моця

У поглибленому осмисленні історії Другої світової війни на особливу увагу заслуговує розгляд "українського фактору", тієї ролі, яку Україна відіграла у кінцевій перемозі Радянського Союзу. Розглядаючи проблему з цього боку, не можна не відзначити дуже відчутного впливу на динаміку воєнно-політичних подій саме "українського фактору".

Ми вже відзначали, що керівники рейху розглядали Україну як своє колоніальне придбання, свого роду "німецьку Індію". Крім того, німецькі стратеги вважали, що, відірвавши Україну від Росії, вони завдадуть останній смертельного удару, назавжди зачинять перед нею двері в Європу й водночас перетворять Німеччину у країну-гегемон на континенті. Напередодні Другої світової війни Г. Герінг у розмові з американським дипломатом недвозначно заявив: "нас більш за все і насамперед цікавить Україна".

Цей геостратегічний плацдарм вважався керівництвом вермахту одним з основних у "бліцкрігу" Німеччини проти СРСР. Саме тут за планом "Барбаросса" мали бути знищені великі угруповання радянських військ. "З цією метою головного удару завдається з Любліна у загальному напрямку на Київ". А по завершенні цієї операції німецьким військам належало "своєчасно зайняти важливий у воєнному та економічному відношенні Донецький басейн".

Сталін також приділяв колосального значення південно-західному угрупованню радянських військ, вважаючи Україну найважливішим майбутнім театром воєнних дій. Саме тут у 30-ті роки було споруджено розгалужену систему з 16 укріплених районів, оснащених новітнім озброєнням. На новому ж кордоні 1939 р. спішно будувалася потужна оборонна "лінія Молотова".

Необхідно відзначити, що українська економіка була найважливішою складовою радянського військово-промислового комплексу. Наприкінці 1940 р. вона виробляла 50,5% загальносоюзного видобутку вугілля, 64,7% чавуну, 48,8% – сталі, 67,6% – залізної руди, 25,7% – електроенергії тощо. До того ж Україна була житницею всього СРСР.

На українській і взагалі південній ділянці в ході війни практично ніколи не наставало затишшя, не було стабільної лінії фронту, "окопної" війни, постійно тривали активні бойові дії. Саме тут відбулися такі великомасштабні операції 1941 р., як перша танкова битва в районі Луцьк – Броди – Рівне - Дубно, Київська, Одеська, Донбаська оборонні операції. У тяжкому першому році війни радянські війська зуміли цими, хоч загалом і невдалими операціями, поставити під сумнів графік гітлерівського "бліцкрігу".

Стратегічне значення Україна зберегла і у 1942 р. Німецький генеральний наступ "Блау", що мислився як вирішальний для долі війни, мав наслідком затяжні й виснажливі воєнні операції – на Волзі та Північному Кавказі, у яких Німеччина зазнала непоправних поразок, їх результатом став початок визволення території України у грудні 1942 р.

Значення українського воєнно-стратегічного чинника зросло після Курської битви (вона також географічно пов'язана з Україною, бо закінчилася  здобуттям Харкова). Видатний український письменник і кінорежисер Олександр Довженко, який перебував на той час на Південно-Західному фронті, мав всі підстави занотувати у своєму щоденнику: навколо України "точиться добра половина світової війни".

Це й справді було так. Війна на Україні не припинялася протягом 40 місяців – аж до 28 жовтня 1944 р. На її території проведено майже половину стратегічних операцій радянсько-німецького фронту. Лише в одній оборонній, 11 стратегічних і 23 фронтових наступальних операціях у січні 1943-жовтні 1944 рр. на українській землі загинуло й було поранено 3,5 мільйона бійців Червоної армії. Територія республіки впродовж майже всієї війни була місцем найбільшої концентрації військ та озброєння воюючих армій. Коли битва за Україну досягла апогею (з осені 1943 до осені 1944 рр.), тут було зосереджено до половини всього особового складу діючої радянської армії.

З німецького боку в битвах за утримання України також взяли участь кращі сили у складі групи армій "Південь" – " Північна Україна" і "Південна Україна", ударні есесівські танкові з'єднання: 1-й танковий корпус СС, дивізії і бригади "Рейх", "Велика Німеччина", "лейб-штандарт Адольф Гітлер", "Валлонія", "Вікінг", "Мертва голова", а також 14-та гренадерська дивізія СС, 8-а кавалерійська дивізія СС тощо. Саме на Україні великою мірою вирішувалася доля Другої світової війни.

Після кампанії 1943-1944 рр. в міру просування на Захід, радянська армія дедалі більше українізовувалася. На завершальному етапі війни чимало з'єднань і підрозділів на 50-70% складалися з українців, щойно мобілізованих до війська.

За час гітлерівської окупації німецькі власті робили все для того, щоб скасувати саме поняття "Україна", позбавити її хоча б і умовної суверенності. Україна, як така, по суті перестала існувати. Більша її частина під назвою "рейхскомісаріат Україна" (назва не території, а інституції) розглядалася як складова "великонімецького простору". Галицький район ("дистрикт Галіціен" – також назва інституції), включено як округ до "генерал-губернаторства", створеного   на   території   Польщі.   Східні   області   передано у військове управління. Південь під назвою "Трансцістрія" віддано Румунії як плату за участь у "східному поході". За те саме Угорщина отримала Закарпатську Україну. І коли в 1942 р. намісник Гітлера Е. Кох зрік: "України немає. Ми – народ панів – тут господарі... Два центнери української пшениці варті для мене значно більше, ніж усі національно-державні проблеми України разом узяті", то він лише констатував реальний факт.

Пограбування багатств України набуло безпрецедентних масштабів. Тільки худоби різних видів фашисти вивезли з України 28 млн. голів, 60 млн. штук свійської птиці, багато мільйонів тонн зерна, інших сільськогосподарських продуктів. Недарма той же Еріх Кох якось промовився: "Якщо дійсно колись був поворотний пункт у цій війні, то це були бої при Умані, Києві та Ростові, які передали у володіння Німеччини багату Україну з її важливими базами харчування та сировини... Наші вояки не пролили свою кров у цій країні за які-небудь ідеї, що повинні були ощасливити людство, але для того, щоб наявні тут багатства поставити на службу фронту та фатерлянду".

Та окупанти не задовольнилися самим грабунком. Жертвами їх терору стали до 4 млн. жителів республіки, 1 366 тис. радянських військовополонених з таборів, розташованих на території України, 2,4 млн. молоді, силоміць вивезеної на примусові роботи до Німеччини.

Від цілковитого знищення українців, як й інші нації світу, врятувала Червона армія. Вище ми зазначали, що у її складі воювало близько 50% українців. Тому, на нашу думку, абсолютно правий  М. Коваль, коли зазначає: "аж ніяк не виглядає науково-обгрунтованою теза про так звану окупацію території України Червоною армією. Ця теза не витримує критики ні з точки зору міжнародного права, ні з етичного погляду. Адже на той час реально існувала унітарна держава – Радянський Союз, до складу якого входила, поряд з іншими національними республіками, і Україна. Західні кордони цієї держави, визначеної міжнародним співтовариством, були підтверджені в лютому 1945 р. спеціальним рішенням Кримської конференції, а пізніше й на Паризькій мирній конференції.

Сьогодні ці кордони є кордонами Української незалежної держави. І порушувати питання про так звану окупацію Радянським Союзом чи то всієї України, чи то окремих її земель – означає навмисно чи мимоволі ставити під сумнів легітимність кордонів сучасної України, іншими словами – робити підкоп під її соборність".

Поява згаданої тези відбиває сумний факт: українське суспільство ні на початку німецької окупації, ні в кінці її не було єдиним. Його розколола незрима ідеологічна баррикада, причому цивілізаційний розлом поглиблювали різні історичні, соціальні, релігійні умови, в яких розвивалися обидві гілки єдиної української нації. Тяжка провина висить і на сталінському режимові, який своєю нелюдяністю штовхав в обійми ворога тисячі потерпілих громадян. Поділивши гірку долю інших роз'єднаних націй, українці нерідко воювали у військових формуваннях супротивних сторін. Певна їх частина в Українській повстанській армії зі зброєю в руках відстоювала ідеали державної незалежності України. Переважна ж більшість у складі радянських збройних сил билася саме за існування України як такої, за існування українського етносу. Між цими цілями, безперечно, була генетична спорідненість.

Активна участь українського народу в антигітлерівській коаліції, його величезні загальні людськи жертви – до 8 млн. чоловік, колосальні матеріальні збитки, як це не парадоксально, сприяли поглибленню національної свідомості як у радянській, так і національно-патріотичній формах, висвітили розуміння його місця серед інших народів, а відтак активізували процес поступового реального наповнення державницького потенціалу України, формування її соборності, виходу на світову арену, зміцнення престижу республіки і в СРСР, і за рубежем навіть в умовах жорсткої централізації унітарної держави. Як неформальний член антигітлерівської коаліції, Україна стала однією з країн-фундаторів Організації Об'єднаних Націй, а її представник Д. Мануїльський очолив 1-й Комітет ООН.

Як ми вже, зазначали, восени 1944 р. вся територія України була звільнена від гітлерівських загарбників. Але війна закінчилась не для всіх. На території Західної України продовжувався повстанський рух проти радянської влади. Він був викликаний прагненням до незалежності й радянською політикою "чисток" у 1939-1941 рр., колективізацією та загрозою нової депортації.

На той період в Україні зберіглася досить потужна підпільна організація ОУН. Вище ми згадували, що на початку війни оунівці сподівалися на допомогу німців. Переконавшись, однак, що німецька влада менше всього переймається створенням незалежної української держави, ОУН оголосила війну на два фронти: "проти Сталіна і проти Гітлера". Однак основні зусилля їх збройної боротьби були спрямовані проти Червоної армії.

У липні 1944 р. у зв'язку з вступом Червоної армії в Західну Україну ОУН створило Українську Головну Визвольну Раду (УГВР). Командуючим Української повстанської армії став один з лідерів ОУН(б) Р. Шухевич під ім'ям генерала Тараса Чупринки (він же "Тур").

Лідери ОУН сподівалися на взаємне ослаблення Німеччини і СРСР, а також на те, що Англія буде активно протистояти встановленню гегемонії СРСР в Європі. На порядку денному стояло питання про всенародне повстання, яке б підтримали інші народи СРСР. Але, як і попередні плани оунівців, цей також на ділі виявився блефом. ОУН була змушена проводити воєнні операції власними силами. Головним завданням УПА став захист західноукраїнського населення від загрози терору і масової депортації. Населення західних областей України підтримувало УПА, що дозволило їй вести збройну боротьбу протягом тривалого часу вже після закінчення Другої світової війни.

При вступі Червоної армії на територію Західної України радянське командування й уряд УРСР закликали повстанців скласти зброю, обіцяючи їм амністію. Однак звернення не дало вагомих результатів. Протягом 1944-1947 рр. було шість такого роду звернень з продовженням строку амністії. В 1945 р. основні сільськогосподарські райони Західної України, глибинка, контролювалися повстанцями. У лютому 1946 р. населення Західної України в своїй більшості бойкотувало перші повоєнні вибори до Верховної Ради УРСР, хоча в офіційних повідомленнях як завжди стверджувалося, що населення одностайно голосувало "за".

Окрім ведення збройної боротьби, повстанці розповсюджували листівки, здійснювали спеціальні пропагандистські рейди в Словаччину, в східну частину України, в Білорусію і навіть в Румунію. Повстанці чинили безжальну розправу з офіцерами і солдатами військ НКВС, радянськими і партійними активістами, які потрапляли до їх рук, вчителями, що направлялися в Галичину зі східних областей України. Жорстокість з обох сторін була звичайним явищем.