dc-summit.info

история - политика - экономика

Четверг, 23 Января 2020

Последнее обновление в09:39:25

Вы здесь: Разделы Анонс Міжнародна конференція «ВІТЧИЗНЯНА ВІЙНА 1812 РОКУ В КОНТЕКТСІ ПОСТУПУ ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ»

Міжнародна конференція «ВІТЧИЗНЯНА ВІЙНА 1812 РОКУ В КОНТЕКТСІ ПОСТУПУ ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ»

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ІНСТИТУТ ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ»

ІНСТИТУТ ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ РОСІЙСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК НІМЕЦЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ ІНСТИТУТ У МОСКВІ

ДИСКУСІЙНИЙ КЛУБ САМІТВЕЛЬМИПОВАЖНІ КОЛЕГИ!

ЗАПРОШУЄМО ВАС до участі у Міжнародній конференції

«ВІТЧИЗНЯНА ВІЙНА 1812 РОКУ В КОНТЕКТСІ ПОСТУПУ ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ»,

яка відбудеться 17 жовтня 2012 року в м. Києві

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

1. Історіографічна традиція та сучасні напрями досліджень Вітчизняної війни 1812 р.

2. Європейська дипломатія та міжнародні процеси доби наполеонівських війн.

3. Геополітичні передумови та наслідки Вітчизняної війни 1812 р. для Росії і Франції та формування нової Європи.

4. Об'єктність і суб'єктність України у подіях епохи наполеонівських війн.

5. Участь українців у Вітчизняній війні 1812 р. та їх внесок у розгром армії Наполеона.

6. Бонапартизм як суспільно-політичне явище.

7. Історична пам'ять про наполеонівські війни та її місце у суспільній свідомості, культурі, науці.

8. Всесвітньо-історичне значення війни 1812 р.

Місце проведення: м. Київ, вул. М. Грушевського, 4, к. 615-а (зала засідань Вченої Ради).

Початок роботи: 10-00 Початок реєстрації: 9-00

Заявки на участь у конференції та тексти статей надсилати до 01 жовтня 2012 року за адресою ivinanu@ukr.net (зразок заявки додається). Матеріали міжнародної наукової конференції будуть опубліковані в окремому збірнику ДУ «ІВІ НАН України» до кінця 2012 року. Вартість публікації - 20 гривень за 1 сторінку формату А-4, а також на сайті DC-SUMMIT.INFO.

Текст статті (з УДК анотацією та ключовими словами українською, російською та англійською мовами) має бути оформлений відповідно до вимог, що висуваються до статей при поданні до фахових видань, і містити наступні елементи: постановка проблеми та її зв'язок з важливими науково-практичними завданнями; актуальність дослідження; аналіз останніх досліджень і публікацій; визначення невирішених раніше завдань загальної проблеми; мета статті; виклад основного матеріалу; основні висновки та перспективи подальших досліджень; список використаних джерел та літератури.

Параметри сторінки: верхнє, нижнє, праве поля - по 2 см.; ліве поле - 3 см; шрифт Times New Roman, 14-й кегль, міжрядковий інтервал - 1,5. Обсяг статті - до 20 000 знаків (до 0,5 д.а.). Список джерел та літератури - наприкінці тексту, нумерація списку ручна (не автоматична!!!) - у порядку згадування. Посилання на джерела та літературу - у квадратних дужках [3, 5], де перша цифра - порядковий номер у списку джерел та літератури, друга - номер сторінки. Пояснення та авторські ремарки - у підстрочних посиланнях.

Інформація за тел.: 044-279-06-29; 095-86-444-86 (Калінічева Галина Іванівна),

050 - 385-86-79 (Гузенко Ірина Юріївна)